Infinity – przebieg rozgrywki

1. Rzut kością
Rzuty wykonywane są w celu zdeterminowania czy dana jednostka przeprowadzając akcję odniosła sukces czy nie. W grze występują trzy rodzaje rzutów, są to rzuty standardowe, przeciwstawne i na pancerz. Rzutu dokonuje się za pomocą kostki dwudziestościennej, powodzenie akcji jest, gdy wartość na kostce jest większa lub równa wartości opisanej dla danej akcji na karcie postaci. Istnieją sytuacje, gdy należy dodatkowo wziąć pod uwagę odpowiednie modyfikatory, które ułatwiają lub utrudniają zadanie. Rzut standardowy to rzut, kiedy pod uwagę brane są tylko umiejętności postaci wykonującej akcję. W przypadku rzutu przeciwstawnego, określamy, która z figurek znajdujących się naprzeciw siebie zareaguje, jako pierwsza, natomiast rzut na pancerz natomiast określa czy pancerz zdoła zatrzymać strzał.

2. Tura gracza i tura gry
Infinity to gra w systemie turowym jednak ze względu na podniesiony realizm podczas tury jednego gracza może wykonać ruch również gracz drugi. Kolejność, który gracz wykona ruch, jako pierwszy a który jako drugi określa rzut początkowy. Gracz wykonujący swoją turę może przesuwać figurki i wykonywać nimi akcje, natomiast gracz drugi może tylko skorzystać z automatycznego systemu reakcji postaci. Gdy gracz pierwszy zakończy swoją turę działania rozpoczyna gracz drugi, gdy i on skończy następuje koniec tury gry i rozpoczyna się następna tura.

3. Rozkazy i pula rozkazów
Pula rozkazów jest równa liczbie naszych jednostek, w Infinity wprowadzono zasady, które pozwalają na wykorzystanie dowolnej liczby rozkazów przez dowolną jednostkę do momentu wykorzystania puli. Rozkazy można wydawać w dowolnej kolejności na przykład można wydać rozkaz jednej jednostce następnie innym, aby na koniec znów powrócić do pierwszej. Każdy rozkaz pozwala jednostce na aktywację i daje jej możliwość wykonania działania, na które mogą się składać dwie krótkie czynności, czyli krótka akcja i ruch w dowolnej kombinacji lub jedna przedłużona akcja.

4. System Automatycznej Reakcji(ARO)
System ARO jest to system, który pozwala graczowi zareagować na rozkaz wydawany przez gracza realizującego swoją turę tylko w przypadku, gdy jednostka znajdzie się na czystej linii ognia lub w przypadku hakowania w strefie kontroli. Jednostka może zareagować tylko na pierwsza akcję rozkazu, i podjętej reakcji nie można zmienić.

5.Sekwencja wykonywania rozkazu
Pierwszym krokiem jest wybranie postaci następnie wydajemy jej rozkaz i rozpoczynamy pierwszą akcję lub akcję przedłużoną, jeśli nasza akcja wywołała odpowiedź za pomocą systemu ARO rozstrzygamy tą sytuację a następnie wykonujemy kolejną akcje lub wydajemy kolejny rozkaz, jeśli drugi rozkaz spotkał się z ARO postępujemy tak jak w pierwszym przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *