Infinity przed przystąpieniem do gry

1.Skala rozgrywki
W Infinity skala rozgrywki nie jest tak duża jak w przypadku niektórych gier bitewnych gdzie dowodzimy całymi armiami, tu każda figurka reprezentuje jedną jednostkę wojskową, która jest w stanie autonomicznie funkcjonować na polu bitwy. Każda jednostka posiada swój koszt punktowy, który wynika z tego, jaki wachlarz zdolności bojowych oraz jakie uzbrojenie posiada. Im lepsza jednostka i jej wyposażenie tym jest droższa. Wszystkie jednostki są odpowiednio wyskalowane, większość z nich mierzy 28 milimetrów, co odpowiada wzrostowi człowieka, wymiary pozostałych jednostek są odniesione do właśnie tej wartości. Za pole walki może posłużyć zwykły stół, trzeba jednak być w posiadaniu elementów, które można na nim ustawić w postaci odpowiednich przeszkód.

2.Zasięg i pomiary odległości
Miara odległości, którą posługujemy się w Infinity są cale, jeden cal stanowi jedną jednostkę odległości. Odległości można mierzyć za pomocą dowolnego przyrządu, który pozwoli nam określić odległość w calach. W przypadku poruszania się postaci należy uwzględnić całą drogę jaką ma ona do pokonania, w tym również ewentualną drogę na ominięcie przeszkody, natomiast jeśli chodzi o zasięg strzału odległość mierzymy po linii prostej pomiędzy środkami figurek biorących udział w wymianie ognia.

3.Jak przygotować pole do walki
W celu przygotowania pola walki gracze muszą rozstawić odpowiednio elementy scenerii na stole, jeśli jest to indywidualna rozgrywka należy to zrobić tak, aby wszyscy gracze byli usatysfakcjonowani, jeśli natomiast jest to scenariusz przygotowany należy stół przygotować dokładnie tak jak jest to opisane w scenariuszu. Zaleca się żeby elementy były rozstawione w miarę gęsto, tak aby odległość między nimi nie była większa niż 10 jednostek. Dobre rozstawienie terenu bardzo uatrakcyjnia rozgrywkę gdyż wymaga od graczy, aby swoje ruchy wykonywali wykorzystując do maksimum ukształtowanie terenu.

4.Strefy rozstawienia
Strefa rozstawienia to obszar początkowy na mapie, w której gracze rozstawiają swoje jednostki. Strefy te mogą być podane w scenariuszu lub decydują o nich wspólnie gracze.

5. Elementy konieczne do rozgrywki
Aby przeprowadzić sprawną potyczkę niezbędne jest kilka elementów. Należy wyposażyć się w:
– co najmniej jedną kość dwudziestościenną,
-zestaw figurek Infinity,
-stół na którym można będzie ustawić pole bitwy
-elementy pełniące funkcje odpowiednich znaczników takich jak wybuch, lub stany i pozycje w jakich może znajdować się jednostka,
-przeszkody
-linijka lub inny przyrząd do mierzenia odległości w calach
-zbiór zasad oraz spis jednostek i ich wyposażenia

Star Wars Armada o- starcie flot kosmicznych

Star Wars: Armada jest to figurkowa gra bitewna, której akcja rozgrywa się w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Imperium żelazną ręką włada galaktyką, ostatnią nadzieją ludzi na wolność jest Sojusz Rebeliantów. W przestrzeni kosmicznej ma miejsce nierówna wojna pomiędzy przeważającymi liczebnie siłami militarnymi Imperatora a Rebeliantami, których flota stworzona z najróżniejszych statków jest nie tylko mniej liczna, ale też ze względu na swój charakter gorzej uzbrojona. Wojna domowa jest w decydującej fazie. Obie strony konfliktu pragną zwyciężyć, porażka Imperium pozwoli przywrócić wolność w Galaktyce natomiast pokonanie Rebeliantów zakończyłoby na dobre próby odzyskania wolności. Gra nawiązuje tematyką do X-wing, jednak tutaj starcia mają znacznie większy rozmach tu starcia odbywają się pomiędzy całymi flotami statków. Gracze mają możliwość przejęcia kontroli nad najbardziej niszczycielskimi maszynami, jakie kiedykolwiek zostały stworzone. Przejmij dowództwo nad gigantycznymi niszczycielami klasy Viktory, lub mniejszymi jednak bardziej zwrotnymi statkami rebelii takimi jak korweta CR90 lub fregata Nebulon-C. Nie zapominaj o eskadrach myśliwców TIE i X-wing gdyż pomimo niewielkich rozmiarów to one mogą zadecydować o losie bitwy.

Zestaw Star Wars Armada zawiera wszystko, co konieczne, aby gracz mógł stanąć do bitwy zaczynając od niezwykle dokładnie odwzorowanych figurek statków ze świata gwiezdnych wojen takich jak imperialny niszczyciel i myśliwce TIE, rebeliancka korweta, fregata a także eskadry X-wingów. Oprócz statków w skład zestawu wchodzą również specjalne kości, karty, wskaźniki, żetony i znaczniki.

Rozgrywka toczy się w systemie turowym, każda potyczka trwa sześć tur. W skład każdej z tur wchodzi 4 fazy, faza pierwsza to faza rozkazów, podczas której gracze w tajemnicy przed przeciwnikiem wydają rozkazy swoim okrętom za pomocą obrotowych wskaźników. Gracz może wydać swojej jednostce jeden z 4 rozkazów. Pierwszy rozkaz to nawigacja pozwala on na zwiększenie manewrowalności a także zmianę prędkości, drugi rozkaz to eskadra to polecenie pozwala myśliwcom na wykonanie ruchu i przeprowadzenie ataku, trzeci rozkaz pozwala na odzyskanie punktów osłon i kadłuba. Ostatni rozkaz to skoncentrowanie ognia, podnosi on siłę ognia przyszłego ataku. Następna faza to faza okrętów, podczas której gracze wykonują akcje danymi okrętami w dowolnej kolejności, po fazie okrętów następuje faza eskadr, kiedy to akcje są wykonywane przez myśliwce. Ostatnia faza to faza statystyk, to właśnie wtedy gracze dokonują przygotowań do kolejnej rundy. Potyczkę wygrywa ten, kto zniszczy więcej sił przeciwnika.

Infinity – przebieg rozgrywki cz.3

1.Morale i dowodzenie
W grze występuje system morali, który może działać na korzyść lub niekorzyść gracza zależnie od rozwoju sytuacji na polu bitwy. Są dwie sytuacje, kiedy morale ma szczególną wartość. Pierwsza to, gdy stracimy ponad połowę naszych sił, wtedy nasz oddział ulega rozbiciu i pod wpływem paniki na początku każdej tury każda jednostka wykonuje wymuszony ruch w kierunku swojej strefy rozstawienia tak aby jak najszybciej opuścić pole bitwy. Druga sytuacja to utrata dowodzenia, następuje, gdy dowódca jest martwy lub nieprzytomny, w takiej sytuacji przez użycie dwóch rozkazów można wyznaczyć kolejnego dowódcę, jeśli tego nie uczynimy w następnej turze rozpoczynamy z pulą rozkazów zredukowaną o dwa. Jeśli dowódca padnie podczas tury przeciwnika swoją turę rozpoczynamy tylko z dwoma rozkazami.

2. Hakowanie
Hakowanie może odbywać się na dwa sposoby, w trybie zaczepnym lub obronnym, hakowania może dokonać tylko haker wyposażony w dek hakerski.
Tryb zaczepny jest wykorzystywany do działań ofensywnych w celu hakowania jednostek mechanicznych i ciężkiej piechoty, ponadto pozwala na wpływanie na systemy zabezpieczeń i elektroniczne drzwi. Zasięg, na którym możemy prowadzić działania zaczepne to strefa ośmiu cali wokół jednostki. Udane hakowanie doprowadza do unieruchomienia jednostki do rozpoczęcia nowej tury, jeśli jednak haker dokona kolejnego udanego hakowania, może on przejąć kontrolę nad wroga jednostką a następnie wydawać jej rozkazy. Rozkazy te pochodzą z puli drużyny hakera.
Tryb obronny służy do obrony jednostek przed wrogimi hakerami, pozwala też na hakowanie desantu powietrznego zmuszając jednostki wroga do skoku awaryjnego. W przypadku trybu obronnego haker nie ma ograniczeń, co do odległości. Hakowanie defensywne w głównej mierze polega jednak na zastosowaniu ARO, gdy przeciwnik podczas swojej tury próbuje hakować nasza jednostkę.

3. Unieruchomienie
Unieruchomienie to stan, w jakim może się znaleźć jednostka pod wpływem działania niektórych z dostępnych broni lub pod wpływem hakowania. Jednostka taka staje się niezdolna do poruszania lub wykonywania aktywnych akcji, może jedynie przeprowadzać akcje pasywne lub takie, które przywróć jej mobilność. Wykonanie takiej akcji wymaga użycia rozkazu. Rozkazy tej jednostki pomimo unieruchomienia nadal wchodzą do puli rozkazów oddziału.
4.Utrata przytomności
Utrata przytomności ma miejsce, gdy jednostka zostaje ranna tyle razy ile wynosi jej cecha rany, pada ona wtedy na ziemię, jeśli zajmuje miejsce jej na to pozwalające. Gdy dana postać jest nieprzytomna nie może podejmować żadnych akcji oprócz użycia auto-apteczki lub regeneracji. Jeśli nieprzytomna postać otrzyma kolejną ranę, umiera. Rozkaz nieprzytomnego nie wlicza się do puli rozkazów.

5. Śmierć
Zgon jednostki następuje, gdy wartość zadanych ran przekracza, co najmniej o jeden cechę rany danej jednostki, gdy model jest nieprzytomny i otrzyma kolejną ranę lub cios łaski, a także gdy zostaje użyta specjalna amunicja. Zabitą postać zdejmuje się ze stołu.

Infinity – przebieg rozgrywki cz. 2

1.Specjalne rozkazy Dowódcy
Podczas rozgrywki określamy jednego dowódcę oddziału, jest to jednostka, która ma prawo do wykonania dodatkowego rozkazu. Rozkaz ten nie wchodzi w skład puli rozkazów i może zostać wydany tylko dowódcy, ten może go wykorzystać na przeprowadzenie działań odpowiadających normalnemu rozkazowi, bądź też może go wykorzystać do automatycznego zaliczenia testu morali dla siebie lub dowolnego podwładnego.

2. Rozstawienie i inicjatywa
W celu określenia, kto rozpoczyna rozstawienie a kto inicjuje rozgrywkę na początku dokonuje się rzutu kością ten, kto zwycięży decyduje czy wybiera rozstawienie czy inicjatywę. Jeśli gracz wybierze rozstawienie to decyduje on również, którą stronę stołu wybiera. Każdy z graczy ma prawo do zostawienia sobie jednostki rezerwowej, która zostaje wystawiona gdy przeciwnik rozstawi swój oddział. Dodatkowo niektóre jednostki nie muszą być rozstawione na początku są to jednostki desantowe i te, które posiadają kamuflaż termooptyczny. Należy też pamiętać o tym, aby wystawić już na początku dowódcę gdyż jego brak wpływa na morale i dowodzenie pozostałymi jednostkami.

3. Strzelanie
Strzelanie to podstawowa forma działania w trakcie rozgrywki, rozróżniamy kilka różnych rodzajów ostrzału w zależności od uzbrojenia i działań jednostki. Do wykonania strzału figurka potrzebuje dwóch rzecz: umiejętności strzeleckich oraz broni. Aby oddać strzał należy wydać rozkaz jednostce, następnie wybrać cel i sprawdzić czy mamy wolną linię ognia, jeśli tak wydajemy polecenie strzału. Każdy strzał z serii sprawdzamy czy trafił w cel następnie sprawdzamy czy pancerz zablokował pocisk, jeśli udało nam się trafić to jednostka jest ranna lub martwa. W przypadku strzelania mogą wystąpić trzy sytuacje. Pierwsza sytuacja, gdy cel nie widzi strzelającego i nie może zareagować na strzał. Druga sytuacja, gdy cel widzi napastnika i odpowiada na jego akcję przez ARO. Trzecią sytuacją jest, gdy cel widzi strzelającego jednak nie odpowiada akcją na jego działania.

4. Walka wręcz
W Infinity oprócz wykonywania strzałów mamy również dostęp do walki wręcz, sytuacja ta ma miejsce gdy postacie stykają się podstawkami. Kiedy dochodzi do takiego zdarzenia jednostki automatycznie zmieniają broń dystansową na broń do walki wręcz. Broń do walki wręcz to topory, pistolety, noże, szable i maczety lub nawet pięści w niektórych przypadkach. System walki wręcz jest zbliżony do systemu strzelania, w walce biorą udział wszystkie jednostki stykające się podstawkami. Wynik takiego starcia może rozstrzygnąć się na cztery sposoby. Pierwszy to oba modele nie trafiają, drugi to sukces tylko jednej postaci, trzeci to sukces obu jednostek, natomiast w czwartym jedna z jednostek odnosi sukces krytyczny.

5. Koordynowanie rozkazów
Koordynowanie rozkazów polega na tym, aby kilka jednostek wykonało tą samą akcję w tym samym czasie dla jednego celu. Opcje tą stosuje się w celu zminimalizowania możliwości odwetowych przeciwnika i zmaksymalizowania szansy na powodzenie przedsięwziętego celu.

Infinity – przebieg rozgrywki

1. Rzut kością
Rzuty wykonywane są w celu zdeterminowania czy dana jednostka przeprowadzając akcję odniosła sukces czy nie. W grze występują trzy rodzaje rzutów, są to rzuty standardowe, przeciwstawne i na pancerz. Rzutu dokonuje się za pomocą kostki dwudziestościennej, powodzenie akcji jest, gdy wartość na kostce jest większa lub równa wartości opisanej dla danej akcji na karcie postaci. Istnieją sytuacje, gdy należy dodatkowo wziąć pod uwagę odpowiednie modyfikatory, które ułatwiają lub utrudniają zadanie. Rzut standardowy to rzut, kiedy pod uwagę brane są tylko umiejętności postaci wykonującej akcję. W przypadku rzutu przeciwstawnego, określamy, która z figurek znajdujących się naprzeciw siebie zareaguje, jako pierwsza, natomiast rzut na pancerz natomiast określa czy pancerz zdoła zatrzymać strzał.

2. Tura gracza i tura gry
Infinity to gra w systemie turowym jednak ze względu na podniesiony realizm podczas tury jednego gracza może wykonać ruch również gracz drugi. Kolejność, który gracz wykona ruch, jako pierwszy a który jako drugi określa rzut początkowy. Gracz wykonujący swoją turę może przesuwać figurki i wykonywać nimi akcje, natomiast gracz drugi może tylko skorzystać z automatycznego systemu reakcji postaci. Gdy gracz pierwszy zakończy swoją turę działania rozpoczyna gracz drugi, gdy i on skończy następuje koniec tury gry i rozpoczyna się następna tura.

3. Rozkazy i pula rozkazów
Pula rozkazów jest równa liczbie naszych jednostek, w Infinity wprowadzono zasady, które pozwalają na wykorzystanie dowolnej liczby rozkazów przez dowolną jednostkę do momentu wykorzystania puli. Rozkazy można wydawać w dowolnej kolejności na przykład można wydać rozkaz jednej jednostce następnie innym, aby na koniec znów powrócić do pierwszej. Każdy rozkaz pozwala jednostce na aktywację i daje jej możliwość wykonania działania, na które mogą się składać dwie krótkie czynności, czyli krótka akcja i ruch w dowolnej kombinacji lub jedna przedłużona akcja.

4. System Automatycznej Reakcji(ARO)
System ARO jest to system, który pozwala graczowi zareagować na rozkaz wydawany przez gracza realizującego swoją turę tylko w przypadku, gdy jednostka znajdzie się na czystej linii ognia lub w przypadku hakowania w strefie kontroli. Jednostka może zareagować tylko na pierwsza akcję rozkazu, i podjętej reakcji nie można zmienić.

5.Sekwencja wykonywania rozkazu
Pierwszym krokiem jest wybranie postaci następnie wydajemy jej rozkaz i rozpoczynamy pierwszą akcję lub akcję przedłużoną, jeśli nasza akcja wywołała odpowiedź za pomocą systemu ARO rozstrzygamy tą sytuację a następnie wykonujemy kolejną akcje lub wydajemy kolejny rozkaz, jeśli drugi rozkaz spotkał się z ARO postępujemy tak jak w pierwszym przypadku.

Infinity – wstęp

Infinity jest to gra bitewna stworzona przez hiszpańską grupę Corvus Belli, w przeciwieństwie jednak do gier bitewnych, w których dowodzimy armiami tutaj rozgrywka skupia się wokół niewielkich kilkuosobowych oddziałach biorących udział w mniejszych potyczkach. Akcja rozgrywa się w przyszłości około roku 2180, kiedy to w erze kolonizacji galaktyki ludzie nadal walczą między sobą prowadząc utajoną wojnę o dominację nad całą ludzkością. Podczas konfliktu wewnętrznego ludzkość nie zauważa pojawienia się nowego wroga, którym są Połączone Armie Obcych Ras dowodzone przez ESI.

Biorąc udział w tym konflikcie możemy stanąć na czele jednej z głównych frakcji, które rozwinęły się w nowej erze kolonizacyjnej. Najpotężniejszą stroną konfliktu jest PanoOceania będąca w posiadaniu największej liczby planet, najbardziej rozwiniętej gospodarki oraz z dostępem do najnowocześniejszych technologii. Frakcja ta jest zlepkiem różnych kultur, kieruje się ideą równości biorąc, co najlepsze z demokratycznych i socjalistycznych tradycji. Kolejnym dużym graczem na galaktycznej arenie jest Yu Jing. Azjatycki gigant powstał, gdy wszystkie państwa orientu zjednoczyły się pod sztandarem tego, co kiedyś nazywaliśmy Chinami. Frakcja ta aspiruje do tego, aby stać się numerem jeden. Silna gospodarka i szybki rozwój technologiczny a także fakt, że nie cofną się przed niczym może sprawić, że te aspiracje staną się rzeczywistością. Trzecią istotną stroną tego konfliktu jest Haqqislam, to siła skromniejsza posiadająca tylko jeden układ słoneczny.

Ich ideologia to Nowy Islam, który opiera się na humanizmie i filozofii a także głębokim powiązaniu z naturą, to oni dysponują najlepszymi specjalistami z dziedziny medycyny i planetologii. Kolejną frakcją jest Ariadna, jej członkowie to potomkowie ludzi z pierwszego statku kolonizacyjnego, który zniknął w tunelu czasoprzestrzennym. Teraz, gdy udało im się nawiązać kontakt ze Strefą Ludzką próbują znaleźć miejsce dla siebie jednocześnie nie ulegając wpływom innych frakcji. Oprócz powyższych frakcji w galaktyce znaleźli dla siebie miejsce również Nomadowie. Ludzie ci podróżują w przestrzeni kosmicznej na pokładzie trzech ogromnych statków, handlując z wszystkimi i wszystkim. Ostatnią frakcja jest Połączona Armia, która pod dowództwem Ewoluującej Sztucznej Inteligencji dąży do dominacją nad każdą napotkaną rasą.

Rozgrywka bazuje na systemie rzutów Normalnych i Twarzą w Twarz. Jednostki są dzielone na maksymalnie dziesięcioosobowe grupy, każda grupa otrzymuje pulę rozkazów. Rozkaz może zostać wykonany przez dowolnego żołnierza drużyny. Zasady panujące w grze są niecodzienne, pozwalają jednak na znacznie ciekawszą rozgrywkę. Twórcy zastosowali wiele rozwiązań mających na celu wprowadzenie dużej dozy realizmu do rozgrywki, jak na przykład Automatyczne Rozkazy Reakcji. Gra wymaga od grających szukania niestandardowych rozwiązań oraz taktyk.

 

X-Wing – niesamowita gra figurkowa

X-wing to figurkowa gra bitewna przenosząca nas do uniwersum gwiezdnych wojen, do czasów, gdy ma miejsce największa w historii ludzkości wojna domowa pomiędzy Imperium Galaktycznym, a znacznie mniej licznymi oddziałami Rebeliantów, którzy mają nadzieję wyzwolić Galaktykę z pod panowania Imperatora i przywrócić jej wolność, którą stracili wraz z końcem Republiki. Gracz ma możliwość opowiedzenia się po jednej ze stron konfliktu, który zadecyduje o losach ludzkości, może przyczynić się do odzyskania przez ludzi wolności na czele Rebeliantów lub zgasić płomień nadziei za pomocą potęgi militarnej Imperatora.

Wraz z zestawem podstawowym otrzymujemy wszystko co niezbędne, aby przystąpić do walki, w skład zestawu wchodzą szczegółowo wykonane i pomalowane figurki: dwa myśliwce TIE oraz jeden X-wing, oprócz tego dostajemy do każdej z figurek podstawkę. Ponadto zestaw zawiera również takie elementy jak plastikowe kolumny, żetony potrzebne do oznaczenia statusów i poczynań naszych statków a także karty okrętów i uszkodzeń, jakim mogą one ulec, co więcej mamy też do dyspozycji wzorniki manewrów i linijkę zasięgu. Zestaw zawiera też oczywiście kości niezbędne do gry oraz instrukcję i broszurę umożliwiającą szybkie rozpoczęcie zabawy

Gra x-wing jest szybką rozgrywką skierowaną do dwóch graczy, rozgrywkę zaczynamy od wybrania formatu rozgrywki następnie przechodzimy do obrania stron konfliktu a na koniec do stworzenia eskadry za pomocą, której będziemy walczyć. Standardowo gramy na 100 punktów wartości eskadry. Budowanie eskadr opiera się na wyborze kart pilotów i ulepszeń. Kiedy umieszczamy w naszej eskadrze myśliwiec musimy zadecydować o tym, kto usiądzie za jego sterami, jest to bardzo ważna decyzja mająca wpływ na nasze możliwości w dalszej rozgrywce. Każdy pilot ma określoną wartość w punktach, im jest on lepszy tym więcej punktów nas kosztuje. Opowiadając się po stronie Rebelii mamy do dyspozycji czterech pilotów natomiast kierując siłami Imperium wybieramy spośród sześciu bohaterów. Ponadto każdy statek możemy ulepszyć za pomocą dodatkowych kart, jednak to też nas kosztuje pewną liczbę punktów.

Po skompletowaniu eskadr gracze przechodzą do potyczki, umieszczają w odpowiednim ustawieniu swoje eskadry na krańcach mapy i zaczynają bitwę. Potyczka odbywa się w systemie torowym, w skład każdej tury wchodzi cztery kolejne fazy. Walka kończy się gdy wszystkie myśliwce jednego gracza zostaną zniszczone lub po upływie wcześniej określonego czasu.

X-wing – figurkowa gra bitewna

X-wing jest to gra figurkowa, której akcja osadzona jest w świecie gwiezdnych wojen. Weź udział w szybkiej i ekscytujcej rozgrywce taktycznej, podczas której gracz zyskuje możliwość przeniesienia się do uniwersum wykreowanego przez Georga Lucasa i wzięcia udziału w galaktycznym konflikcie. Opowiadając się po jednej ze stron, przejmij kontrolę nad grupą bezlitosnych pilotów Imperium Galaktycznego, sprawującego najwyższą władzę w Galaktyce lub stań po stronie Sojuszu Rebeliantów, dowodząc dzielnymi pilotami sprzeciwiającymi się dyktaturze.

Zestaw podstawowy zawiera wszystko, co jest potrzebne do rozpoczęcia zabawy z grą, w jego skład wchodzą takie elementy, jak dwie figurki myśliwców TIE reprezentujące siły Imperium oraz figurka myśliwca X-wing reprezentująca Rebeliantów, kości dedykowane do tej gry oraz karty i żetony, a także instrukcja opisująca mechanikę rozgrywki i zasady w niej panujące.
Rozgrywka przewidziana jest dla dwóch osób, rozstrzygnięcie potyczki zajmie około 20 minut. Gracze obejmują dowództwo nad jedną ze stron konfliktu. Gra składa się z serii rund, na każdą rundę składają się cztery fazy:

Faza planowania – jest to faza, od której zaczyna się każda runda, podczas jej trwania gracze jednocześnie wybierają manewry dla każdego ze swoich statków, czyniąc to poprzez obrócenie wskaźnika manewrów statku na pożądany manewr, jednocześnie zachowując go w tajemnicy przed przeciwnikiem, następnie należy odłożyć wskaźnik manewrów obok odpowiedniego statku tarczą do dołu. Po umieszczeniu wszystkich wskaźników w odpowiednich miejscach przechodzimy do fazy drugiej.

Faza aktywacji – jest to druga faza rundy, podczas której każdy ze statków porusza się w odpowiedniej kolejności zależnej od umiejętności pilota. Jako pierwszy rusza się statek z najmniejszą wartością umiejętności pilota, a następnie statki z kolejno większymi wartościami tego parametru. Ruchu dokonuje się przez odwrócenie wskaźnika manewru a następnie przesunięcie statku z wykorzystaniem wzornika ruchu. Podczas wykonywania manewru każdy statek może wykonać akcję zapewniającą mu taktyczny bonus możliwy do wykorzystania w fazie walki.

Faza walk i- faza, podczas której każdy ze statków w odpowiedniej kolejności wynikającej z umiejętności pilota może zaatakować jeden inny statek znajdujący się w polu rażenia danego myśliwca. W tej części rozgrywki wykorzystuje się linijkę zasięgu, w celu ustalenia odległości od celu a następnie za pomocą kości ataku i obrony określa się przebieg potyczki. Po dokonaniu ataku przez każdy statek przechodzi się do ostatniej fazy.

Faza końcowa – ostatni etap rundy, podczas którego usuwa się wszystkie żetony uników i skupienia przydzielone do statków, a następnie runda się kończy.Zwycięstwo osiąga się poprzez wyeliminowanie wszystkich wrogich statków bądź wykonanie zadania w jednej z przygotowanych misji.

Co nowego w Dust Studio?

Czy znasz grę bitewną „Dust Tactis”? W ostatnich czasach można zauważyć rekordowy wzrost popularności w Polsce. Zyskała ona wielu nowych wielbicieli, którzy organizują regularnie spotkania oraz turnieje! Czy można osiągnąć większy sukces? To zapewne skłania twórców gry do wypuszczania coraz to nowych figurek. Całkiem niedawno Dust Studio udostępniło kolejne figurki, o których dziś po krótce opowiemy.

Kto się uceszy?
Z nowości najbardziej zadowoleni będą miłośnicy wojsk Osi, ze szczególnym naciskiem na nowonarodzoną frakcją Luftwaffe. Dzięki kilku nowym pojazdom i oddziałom piechoty, frakcja otrzymała nieocenione wsparcie. Nowe figurki zachwycą również fanów ZSS, bo dostaną oni pięknie zrobione i zaprojektowane figurki śmigłowca (razem z atrakcyjną panią pilot) oraz pancerny czołg dedykowany dla jednostek stalowej gwardii. Niestety, Alianci będą zawiedzeni, bo z nowości dostała im się jedynie jedna jednostka. Ale za to opracowano nowe makiety po Operację Babylon.

Raupenschlepper Ost mit Laserkanone
Raupenschlepper Ost mit Laserkanone to bardzo lekki pojazd, który został wprowadzony do użytku przez siły Luftwaffe, w celu wsparcia przeciwpancernego. Niewątpliwymi zaletami tego pojazdu jest to, że można go zrzucać na spadochronie z innymi oddziałami desantowymi, ponieważ, jak już wspomnieliśmy, jest lekki i mały. Zaprojektowanie tego pojazdu było odpowiedzią na problem braku wsparcia przeciwpancernego w pierwszych latach istnienia jednostek spadochronowych. Używając Raupenschepper Ost mit Laserkanone, czyli wersji laserowej samobieżnych dział wsparcia, na pewno szybko uszkodzimy i wyeliminujemy nawet najbardziej opancerzone jednostki wroga.

Raupenschlepper Ost FLAK 3
Raupenschepper Ost FLAK 3 również należy do lekkich pojazdów wspierających jednostki przeciwlotnicze. Przygotowano go specjalnie na potrzeby Luftwaffe. Podobnie jak poprzednik, jest mały i lekki, więc z powodzeniem można go zrzucać na spadochronie z innymi oddziałami desantowymi. Ma bardzo dużą siłę ognia, więc szybko zapewni niezbędne wsparcie na początkowych etapach akcji desantowych. Wiadomo, że siły powietrzne ZSS i Aliantów mają dużą przewagę, dlatego Raupenschepper Ost FLAK 3 chroni przed rajdami powietrznymi. Jest wręcz niezbędny przy wszystkich operacjach desantowych!

To jednak dopiero początek
Dust Studio dla swoich fanów przygotowało jednak o wiele więcej figurek. Mamy wspomniane już śmigłowce (z piękną panią pilot), mocne oddziały żołnierzy, psy bojowe, a nawet ruiny ważnego budynku. Ten porzucony kompleks mieszkalny obrazuje efekt operacji na Bliskim Wschodzie. Będzie pięknym elementem terenu.

Gry bitewne

Oprócz gier karcianych, narracyjnych lub ekonomicznych, popularność – nie tylko wśród panów – od lat zdobywają różnego rodzaju gry bitewne. Nie dziwi nas ta zależność, bowiem w życiu każdego z nas przychodzi taki czas, gdy chcemy w jakiś sposób zrozumieć i praktykować mechanizmy wojenne, z jakimi zmierza się współczesny (i nie tylko świat).

Czym są gry bitewne?
Ten jeden z częściej występujących systemów rozrywkowych, który jest oparty na zasadach bezpośredniej rozgrywki pomiędzy graczami dotyczy bez wątpliwości gier bitewnych. Są one podobne do gier planszowych i do komputerowego trybu multiplayerowego, ponieważ akcja przebiega płynnie pomiędzy wszystkimi grającymi. Podobnie jak w szachach, rozgrywki odbywają się w systemie turowym, ale są o wiele bardziej zaawansowane.

Jak się w nie gra?
No właśnie, jak się gra w gry bitewne? Czego do nich potrzebujemy? Tutaj z pomocą przychodzą nam … figurki, czyli rekonstrukcje wojsk i pojazdów wojskowych używanych w największych światowych wojnach. Gracze dysponują jakąś określoną liczbą jednostek i wykonują swoje ruchy w ramach ustalonej kolejności. W grze bitewnej chodzi o to, by opracować jak najlepszą strategię, dzięki której rozbijemy jak najwięcej oddziałów wojskowych przeciwnika, a sami poniesiemy jak najmniejszą ilość strat. Brzmi logicznie i prosto, ale w praktyce bywa trudniej. Podobnie jak w życiu.

Intensywność rozgrywek
Dzięki temu gry bitewne uznawane są za jedne z bardziej intensywnych i angażujących emocjonalnie gier, nieprzewidywalnych i zróżnicowanych na poziomie skomplikowania. Wszystko zależy od tego, ile atrybutów jest przypisanych do graczy. Jesteśmy zależni od szybkości ruchów, odległości jaką pokonujemy oraz od tego, jak przedstawia się sytuacja na froncie przeciwnika. To, czego się od nas wymaga to szacowania i przewidywania ruchów na froncie przeciwnika, bronienie swoich oddziałów i rozwijanie ich. To świetna szansa by nabrać umiejętności taktycznych i strategicznych, oraz nauczyć się logicznego myślenia. Na chłodno. Bez emocji. Iść zgodnie ze scenariuszem.

Dlaczego gry bitewne są tak popularne?
Warto zwrócić uwagę na piękno wykonania i wygląd takich gier. Oczywiście ważny jest również poziom rywalizacji. Inspiruje się i nawiązuje do faktycznych incydentów militarnych, jakie miały miejsce, scenariusze opiera się o prawdziwe tło historyczne. Możemy wejść w skórę największych dowódców i zmierzyć się z dylematami, z którymi przyszło się zmierzyć również i im. To bardzo fascynujące zajęcie, chociaż wymagające cierpliwości.